Обучение на коне

Начало » Обучение на коне

“Един кон никога няма да се умори при ездач, който притежава такт и чувствителност, защото никога няма да бъде тласкан отвъд възможностите си.”
Нуно Оливейра

Обучение на коне

За да разберем конете, трябва да престанем да им приписваме човешки качества. Конете се ръководят от силни вродени защитни рефлекси, остри сетива и бързи реакции, с помощта на които се справят с дивата природа, където те съществуват най-вече като потенциална жертва на хищници. Във всяка една ситуация, която те възприемат като заплаха или поставя предизвикателство пред техните възможности, конете могат да реагират с неподчинение, бягство или дори агресивно, но това не ги прави нито лоши, нито глупави, нито умни.

Конете притежават изключителна памет, както за хубавите преживявания, така и за стресовите ситуации. Конете ще помнят с години всички добри неща, на които ги учите, също както и лошите – затова, при обучението на конете винаги трябва да бъдем внимателни и ясни в своите сигнали и команди.

„Мнозина от старите треньори са достатъчно честни да признаят, че са станали добри ездачи едва когато са загубили повечето от физическата си сила.” (Гюстав Щайнбрехт)

Властта на човека над коня е наистина удивителна, като се има предвид размера на човека и неговата сила, която е нищожна в сравнение с размерите и силата на такива големи и потенциално опасни животни. Конете живеят в йерархия на доминиране. С поемането на водещата роля в обучението на коня на каквото и да било умение, автоматично го поставяме в ролята на подчиненост – това е естественото стадно поведение.

Обучение на коне

„Ако един кон е трениран чрез сила, ще се иска сила, за да се язди.” (Егон фон Найндорф)

Целта на обучението в езда цели хармонично развитие на способностите на коня. Като резултат той трябва да стане спокоен, подчинен, гъвкав, както и уверен и енергичен, като по този начин постигне пълно разбирателство и синхрон с ездача. По всяко време, дори когато не е в движение, конят трябва да е под контрол. Всеки кон може да бъде обучен в изкуството на ездата, но някои видове притежават естествена грация и финес, възприемчивост, както и елегантност на движението, недостъпни за всички.